Water is Life


Water is life. A desert can be brought to life if we succeed to hold the water. Where there is water, plants can grow. Where plants grow, animals and people can be fed. We depend on water. A human being can survive 40 days without food, nearly 4 days without water. Polluting water is disrespectful towards all beings for whom pure water is vital. Pure water heals.

I love the subtle playful sounds of the water rolling over the pebbles. Each rock creates a soundwave. Moving a stone, changes her song. I love the way the sun enlightens her rinkling circles on the surface, endlessly expanding. I love the way she patiently softens all sharp edges. Enveloping with care every piercing part. I love her ever changing Being, from outrageous to peaceful, from overwhelming to tender, from crushing to loving.

Ons lichaam bestaat voor 70% uit water, net zoals de Aarde. Alle water is verbonden met de kosmos. Net zoals de maan haar invloed uitoefent op de zeeën en oceanen, staat ze in verbinding met het water in ons lichaam. We weten dat water kan gezuiverd worden door de zuurstofminnende bacteriën die rond plantenwortels leven. Emoto toont aan dat waterzuivering eveneens gebeurt door positieve intenties die we uitsturen. Dit betekent dat onze eigen gedachten en die van je medemens hun weerslag  hebben op de kwaliteit van water, zowel dat rondom ons als in ons. Water draagt een boodschap. Cfr. “Het wonder van water” door Masaru Emoto.

Water stroomt. Pantha rei. Het is eindeloos in beweging. Een rivier is nooit dezelfde. Het symboliseert voor mij dat we de leven zich ontplooit zoals het gebeuren wil. Vasthouden aan het verleden levert alleen weerstand op. De scherpe rots in het midden van de rivier wordt door de doorzettingskracht en flexibiliteit van het water gesculpteerd tot een ronde zachte kei waarrond het water zich wikkelt.